top of page
Szukaj

FQA: Procedura wyrobienia paszportu dla dziecka urodzonego za granicą (Turcja)

Jak szybko po urodzeniu dziecka otrzyma ono paszport? Jakie dokumenty są wymagane? Czy ojciec dziecka musi być obecny przy składaniu wniosku?


Urodzonemu za granicą dziecku, które nie ma jeszcze polskiego aktu urodzenia ani numeru PESEL można wyrobić paszport tymczasowy. Ważność paszportu tymczasowego jest dostosowana do planów podróży, nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy.


Do wyrobienia dokumentu niezbędne jest stawiennictwo obydwojga rodziców, wniesienie opłaty paszportowej oraz złożenie wymaganych dokumentów: dowód tożsamości rodziców (wyłącznie paszport lub dowód osobisty), turecki odpis aktu urodzenia dziecka (Doğum Kayıt Örneği – Formül A), zdjęcie dziecka i wniosek paszportowy (do wypełnienia w konsulacie).


Jeżeli rodzice po narodzinach dziecka nie planują podróży zagranicznej, rekomendowanym jest rozpoczęcie procedury paszportowej do wydania paszportu pięcioletniego z numerem PESEL. W tym celu należy najpierw dokonać transkrypcji (rejestracji) aktu urodzenia dziecka w Polsce.


Po około 1.5 do 2 miesięcy oczekiwania odpis polskiego aktu urodzenia dziecka będzie można odebrać w konsulacie. Wtedy też rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie paszportu pięcioletniego. W ramach tej procedury zostanie nadany również numer PESEL.


Comments


bottom of page