top of page
Szukaj

Kat İrtifakı (współwłasność w działce) Kat Mülkiyeti (własność lokalu): Kluczowe Różnice w Tureckim Prawie Nieruchomości (Tłumaczenie: Służebność Piętrowa vs. Własność Piętrowa)

Wprowadzenie

Kat irtifakı i kat mülkiyeti to dwa różne pojęcia w tureckim prawie dotyczącym własności nieruchomości, które regulują relacje własnościowe właścicieli nieruchomości, szczególnie w przypadku budynków wielokondygnacyjnych. Te dwa pojęcia różnią się w zakresie zarządzania i użytkowania budynków. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie różnic między kat irtifakı a kat mülkiyeti.


Kat İrtifakı

Kat irtifakı to prawo służebności ustanowione na działce, która obejmuje kilka niezależnych jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Aby ustanowić kat irtifakı, przed rozpoczęciem budowy właściciel działki i nabywcy niezależnych jednostek muszą zawrzeć umowę służebności. Prawo to jest rejestrowane w rejestrze gruntów i budynków, co nadaje mu moc prawną. Dzięki temu niezależne jednostki mogą być sprzedawane oddzielnie i przekazywane różnym osobom.


Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti to prawo własności, które właściciele niezależnych jednostek w budynku mają razem z właścicielami wspólnych obszarów budynku. Prawo to jest również rejestrowane w rejestrze gruntów i budynków, co nadaje mu moc prawną. Kat mülkiyeti reguluje relacje między niezależnymi jednostkami a wspólnymi obszarami budynku. Po ustanowieniu kat irtifakı, właścicielom niezależnych jednostek przyznaje się kat mülkiyeti, co pozwala im na swobodne korzystanie i dysponowanie swoją własnością tak, jak w przypadku domu lub działki.


Różnice Między Kat İrtifakı a Kat Mülkiyeti

Prawa Właścicieli

Najważniejsza różnica polega na zakresie praw posiadanych przez właścicieli. W przypadku kat irtifakı właściciele mają jedynie prawo służebności, które daje im ograniczone prawa do korzystania, użytkowania i dysponowania niezależnymi jednostkami. Natomiast kat mülkiyeti przyznaje właścicielom pełne prawa własności, w tym prawo do korzystania, użytkowania i dysponowania niezależnymi jednostkami oraz wspólnymi obszarami budynku.


Proces Powstawania

Proces powstawania tych praw również się różni. Kat irtifakı powstaje na etapie budowy, na podstawie umowy służebności zawartej między właścicielem działki a nabywcami niezależnych jednostek. Umowa ta jest rejestrowana w rejestrze gruntów i budynków. Kat mülkiyeti natomiast powstaje po ustanowieniu kat irtifakı, przyznając właścicielom niezależnych jednostek pełne prawa własności.


Rejestracja

W przypadku kat irtifakı cały budynek jest rejestrowany jako całość, podczas gdy w kat mülkiyeti niezależne jednostki są rejestrowane oddzielnie.


Zarządzanie

W kat irtifakı nie ma obowiązku wyznaczenia zarządcy budynku. Natomiast w kat mülkiyeti, właściciele jednostek wybierają zarządcę spośród siebie, który zarządza budynkiem.


Koszty Wspólne

Koszty wspólne w kat irtifakı są pokrywane proporcjonalnie do udziału w działce, natomiast w kat mülkiyeti koszty te są rozdzielane proporcjonalnie do indywidualnych udziałów właścicieli.


Użytkowanie Wspólnych Obszarów

W kat irtifakı wspólne obszary są użytkowane zgodnie z prawem służebności, podczas gdy w kat mülkiyeti wspólne obszary są dostępne do wspólnego użytkowania przez wszystkich właścicieli.


Przykłady

1. Rejestracja: Jeśli budynek jest rejestrowany jako kat irtifakı, wszystkie jednostki są zapisane jako część całości. W przypadku kat mülkiyeti, każda jednostka ma oddzielną rejestrację, co ułatwia jej sprzedaż i transfer.


2. Zarządzanie: W budynku z kat mülkiyeti właściciele wybierają zarządcę, który odpowiada za zarządzanie budynkiem, co ułatwia organizację i utrzymanie budynku.


3. Koszty wspólne: W kat mülkiyeti koszty wspólne są rozdzielane według indywidualnych udziałów właścicieli, co może być bardziej sprawiedliwe w przypadku dużych budynków z różnymi wielkościami jednostek.


Podsumowanie

Kat irtifakı i kat mülkiyeti to kluczowe pojęcia w tureckim prawie dotyczącym nieruchomości, które regulują relacje własnościowe w budynkach wielokondygnacyjnych. Kat irtifakı reguluje podział nieruchomości na niezależne jednostki, umożliwiając ich oddzielną sprzedaż, podczas gdy kat mülkiyeti przyznaje pełne prawa własności i zarządzania wspólnymi obszarami budynku. Przy zakupie mieszkania ważne jest dokładne sprawdzenie, czy jest ono objęte kat mülkiyeti, aby zapewnić sobie pełne prawa własności.


5 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page