top of page
Szukaj

Procedura sprowadzania samochodu (pojazdu) do Turcji przez obcokrajowców

Zaktualizowano: 26 sty 2022

Sprowadzenie samochodu z zagranicy do Turcji to jeden z najczęściej poruszanych tematów przez obcokrajowców. Sprawy związane z procedurą sprowadzenia pojazdu do Turcji przez obcokrajowca reguluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Turcji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009 r. osoby niemające miejsca zamieszkania na obszarze celnym Turcji mogą czasowo wwieźć do Turcji pojazdy zarejestrowane w ich kraju zamieszkania i na swoje nazwisko. Jednakże aby wwieźć pojazd, wymagane są pewne warunki.


Przede wszystkim osoby, które chcą sprowadzić pojazd z zagranicy, muszą mieszkać w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Licząc wstecz od daty wjazdu do Turcji z pojazdem, właściciel pojazdu musi przebywać za granicą przez co najmniej 185 dni w ostatnim roku, czyli w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Licząc wstecz od daty wjazdu do Turcji, osoby, które przebywały w Turcji przez ponad 180 dni w ciągu ostatniego roku, nie mogą przywieźć pojazdu. 

Samochód, który ma być przywieziony, musi znajdować się w kraju zamieszkania (zameldowania) osoby, która go sprowadza.


Dodatkowo istnieje możliwość sprowadzenia cudzego pojazdu z pełnomocnictwem. W pojazdach, które mają być sprowadzone przez pełnomocnika, adres zamieszkania zarówno właściciela pojazdu, jak i osoby przywożącej pojazd musi znajdować się poza obszarem celnym Turcji. Przy spełnieniu wszystkich tych warunków, podczas wjazdu pojazdu do Turcji wymagane jest:

  • prawo jazdy,

  • zagraniczny dokument własności (prawo jazdy obcego kraju) oraz

  • polisa ubezpieczeniowa uznana za ważną w Turcji.

Jednocześnie jedny z najczęściej praktykowany zachowań jest sprowadzenie pojazdu w przypadku, gdy obcokrajowiec, pracuje lub jest na emeryturze. Jedyną różnicą w tej sytuacji jest czas pobytu w Turcji, który sprawdzamy przed wjazdem do kraju pojazdem.

W tym kontekście nie są brane pod uwagę kryteria przebywania za granicą przez 185 dni dla osób, które przechodzą na emeryturę za granicą i sprowadzają swój pojazd po raz pierwszy. 

Jednak zarówno emeryci, jak i pracownicy mogą zatrzymać swoje pojazdy z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi przywiezione do Turcji przez maksymalnie 730 dni.


Czas pobytu w Turcji pojazdów przyjeżdżających z zagranicy jeśli przekroczy:

  • 1 (jeden),

  • 2 (dwa) i

  • 3 (trzy) miesiące

nakłada się odpowiednio grzywnę w wysokości 470 TL, 940 TL i 1,410 TL. W przypadku przekroczenia terminu 3 (trzech) miesięcy grzywna w wysokości ¼ (jednej czwartej) należności celnych pojazdu pobierana jest zgodnie z art. 238 ustawy Prawo celne nr 4458 (data dostępnu: 26-01-2022).


コメント


bottom of page