top of page
Szukaj

Regulacja dotycząca podwójnego podatkowania w Turcji - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie to pobranie więcej niż jednego podatku od jednego podmiotu podatkowego. Zasadą w opodatkowaniu jest to, że rzecz opodatkowana jest opodatkowana jednorazowo. Czasami jednak ten sam problem podatkowy pojawia się kilka razy. Podwójnego opodatkowania może dokonać ten sam organ podatkowy, a także różne organy. Przykładem pierwszego jest to, że ta sama kwestia podatkowa podlega więcej niż jednemu obszarowi zobowiązań podatkowych w kraju lub rządy centralne i lokalne pobierają różne podatki od tej samej działalności. Druga wynika z faktu, że więcej niż jedno państwo obejmuje tę samą kwestię podatkową w zakresie opodatkowania. Wynik ten występuje najczęściej, gdy dana osoba mieszka w jednym kraju, uzyskuje dochody lub posiada nieruchomość w innym kraju. Tutaj jeden z krajów uważa się za uprawniony do pobierania podatków, ponieważ jest miejscem uzyskiwania dochodu lub znajduje się nieruchomość, a drugi jest miejscem zamieszkania posiadacza dochodu. Typowym tego przykładem jest opodatkowanie zysków korporacji międzynarodowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatki płacone w kraju muszą zostać odliczone, na przykład od podatku należnego, jeśli dochody zostały pobrane w kraju pochodzenia. W tym celu między krajami podpisywane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i praktyki te stają się coraz bardziej powszechne.


Oprócz zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i unikaniu umów o unikaniu opodatkowania z państwami trzecimi w zakresie opodatkowania pobieranego od dochodu podatku odrębnie zarówno w państwie, w którym dochód jest uzyskiwany, jak i w państwie miejsca zamieszkania osoby uzyskującej dochód, możliwe dla tych, którzy inwestują w innym państwie, dostarczają technologię lub świadczą usługi dla tych innych krajów. Za pomocą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje się zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu w podatkach od dochodów z kapitału, technologii i usług przekazywanych do jednego z umawiających się państw w ramach istniejącej i możliwej współpracy gospodarczo-technicznej między Turcją a państwami trzecimi, a tym samym zwiększenie korzyści, jakie mogą wynikać ze stosunków gospodarczych i handlowych oraz ruchów pracowniczych.


Turcja zaczęła podpisywać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami trzecimi w 1970 roku. Negocjacje i zawieranie tych umów należą do uprawnień i obowiązków Ministerstwa Finansów, z zastrzeżeniem obowiązków Ministerstwa Spraw Zagranicznych określonych w ustawie o prowadzeniu i koordynacji stosunków międzynarodowych z dnia 5 maja 1969 r.


Do 1 września 2003 r. Turcja podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 60 krajami. Te kraje to Stany Zjednoczone Ameryki (USA), Niemcy, Albania, Austria, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Bułgaria, Algieria, Czechy, Chińska Republika Ludowa (ChRL), Dania, Indonezja , Estonia, Finlandia, Francja, Korea Południowa, Chorwacja, Indie, Holandia, Anglia, Iran, Hiszpania, Izrael, Szwecja, Włochy, Japonia, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Turecka Republika Cypru Północnego (TRNC), Łotwa, Litwa , Luksemburg, Węgry, Macedonia, Malezja, Egipt, Mongolia, Mołdawia, Norwegia, Uzbekistan, Pakistan, Polska, Rumunia, Federacja Rosyjska (RF), Singapur, Słowacja, Słowenia, Sudan, Arabia Saudyjska, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turkmenistan, Przystanek Ukraina i Jordania.


49 z tych umów zostało ratyfikowanych i weszło w życie. Te kraje to USA, Niemcy, Albania, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bułgaria, Algieria, ChRL, Dania, Indonezja, Finlandia, Francja, Korea Południowa, Chorwacja, Indie, Holandia, Anglia, Izrael, Szwecja, Włochy, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, TRNC, Litwa, Węgry, Macedonia, Malezja, Egipt, Mongolia, Mołdawia, Norwegia, Uzbekistan, Pakistan, Polska, Rumunia, RF, Singapur, Słowacja, Arabia Saudyjska, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina i Jordanii.Źródło:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Turcji: https://www.mfa.gov.tr/cifte-vergilendirmeyi-onleme...

Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...


Kommentarer


bottom of page