top of page
Szukaj

Ustalanie Ważności Bonów zgodnie z Tureckim Prawem Handlowym: Zasady i Warunki

Poniższy artykuł opisuje wymagane elementy na podstawie Tureckiego Kodeksu Handlowego do wystawienia ważnego weksla oraz zawiera obowiązkowe i opcjonalne warunki ważności.Obowiązkowe Warunki Formalne:

 1. Oznaczenie jako "Bono" lub "Emre Muharrer": Weksel musi zawierać oznaczenie "bono" lub "emre muharrer" na dokumencie.

 2. Bezwarunkowa Obietnica Zapłaty: Weksel musi zawierać bezwarunkową obietnicę zapłaty określonej sumy pieniędzy.

 3. Zgodność z Umową: Warunki dotyczące płatności, związane z umową między stronami, nie mogą naruszać bezwarunkowej natury weksla. Weksel, który jest związany z warunkami lub zabezpieczeniem, traci swoją naturę weksla.

 4. Różnica Między Kwotą Zapisaną Słownie a Liczbą: W przypadku rozbieżności między kwotą zapisaną słownie a liczbą, ważna jest kwota zapisana słownie.

 5. Wskazanie Beneficjenta (Odbiorcy): Imię, nazwisko i tytuł beneficjenta muszą być wyraźnie określone. Beneficjent może być osobą fizyczną lub prawną.

 6. Podpis Osoby Wystawiającej (Keşideci): Weksel musi zawierać podpis osoby go wystawiającej. Podpis ten musi być własnoręczny.

 7. Data Wystawienia (Düzenleme/Keşide Tarihi): Weksel musi zawierać datę jego wystawienia. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że data wystawienia weksla po wejściu do obiegu nie jest uważana za istotną, ale brak tej daty może utrudnić udowodnienie, że data została później wypełniona.

 8. Alternatywne Obowiązkowe Warunki Formalne: Jeżeli powyższe warunki nie są wyraźnie określone na wekslu, inne istotne zapisy na wekslu zajmują ich miejsce.

  1. Miejsce Wystawienia (Düzenleme Yeri): Miejsce wystawienia musi być wyraźnie określone, wystarczy podanie jednostki administracyjnej, takiej jak miasto, dzielnica, itp.

  2. Miejsce Płatności (Ödeme Yeri): Miejsce płatności musi być jasno określone, podanie jednostki administracyjnej jest wystarczające.


Opcjonalne Warunki Formalne:

 1. Zapisy dotyczące Terminu i Płatności Natychmiastowej: Jeśli brak jest zapisu dotyczącego terminu, weksel jest uważany za "płatny na żądanie" i musi być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od daty wystawienia.

 2. Zapis dotyczący Kwoty: Musi być zapis informujący, czy kwota została uregulowana w naturze czy gotówką.

 3. Zapis dotyczący Władzy (Yetki Kaydı): W przypadku sporu, umowne wskazanie kompetentnego sądu lub urzędu egzekucyjnego.

 4. Zapis dotyczący Odsetek (Faiz Kaydı): Informacja o tym, kiedy odsetki zaczynają być naliczane.

 5. Zapis dotyczący Opłat i Honorariów (Masraf ve Vekalet Ücreti Kaydı): Informacje dotyczące kosztów związanych z wekslem.

 6. Imię Keşidecini: Choć podpis jest wystarczający, zapisanie imienia i nazwiska keşidecini jest zalecane dla ułatwienia identyfikacji.

 7. Zapis o Niemożliwości Ceduły (Ciro Edilemez Kaydı): Wskazuje, że weksel nie może być przenoszony przez indosament.

 8. Zapis dotyczący Arbitrażu (Hakem Kaydı): W przypadku sporu, umowne wskazanie trybu arbitrażowego.

 9. Zapis o Zwolnieniu z Protestu (Protestodan Muaf Kaydı): Informacja o tym, że weksel jest zwolniony z obowiązku protestu."19 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page