top of page
Szukaj

Wymiana handlowa z Turcją - sytuacja w imporcie i eksporcie

Zaktualizowano: 8 lut 2023

Turcja to dziewiętnasta pod względem wielkości gospodarka świata – dla porównania Polska plasuje się na 22 miejscu. Strategia rozwoju kraju zakłada, że do 2023 r., Turcja będzie dziesiątką gospodarką świata, pod względem wielkości wytworzonego PKB. W 2019 roku turecka gospodarka zwiększyła się o 1%, natomiast między październikiem, a grudniem wzrost wyniósł 6% w porównaniu do analogicznego okresu r/r.


Wymiana handlowa UE – Turcja

Turcja jest na szóstym miejscu pod względem wartości handlu z Unią Europejską (suma wartości eksportu i importu) – po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Zjednoczonym Królestwie, Szwajcarii i Rosji. W 2019 r. Wartość importu do UE wyniosła 70 mln euro, co stanowiło 40% wartości eksportu z Turcji do UE.


Co importujemy z Turcji?

Turecka gospodarka oparta jest przede wszystkim o usługi (60% PKB), rolnictwo (6,8% PKB) oraz przemysł – (32% PKB), z czego najwięcej eksportu stanowi sprzęt motoryzacyjny, petrochemiczny i elektroniczny, ale również stal, żelazo, wyroby metalowe oraz odzież i tekstylia. Z kolei import oparty jest przede wszystkim o przemysł petrochemiczny.


Unia Celna

Turcja związana jest z EU Unią Celną, w ramach której zniesiono wiele barier dla produktów rolnych i przemysłowych. Kraj dostosował i ujednolicił również taryfy celne, oraz dostosował swoje prawo w zakresie polityki handlowej i przepisów o własności intelektualnej czy konkurencji. Wiele wzajemnych umów, w tym umowa o wolnym handlu, spowodowały dziesięciokrotny wzrost obrotów (importu i eksportu) między Polską, a Turcją.


Perspektywy

W sytuacji rosnących cen frachtu morskiego z Chin, polskie firmy coraz częściej szukają i decydują się na alternatywne rozwiązania, zmieniając dostawców. Atrakcyjnym krajem pod tym względem okazuje się Turcja, skąd dostępne są serwisy lotnicze, morskie, drogowe, kolejowe, w korzystnych cenach. Kraj ponadto stale wspiera inwestycyjnie gospodarkę, w tym inwestuje w infrastrukturę czy dofinansowuje firmy dotknięte pandemią.


Plusy handlu z Turcją:

Liczne umowy między UE, a Turcją, znoszące wiele barier,

Relatywnie tani transport, co ma duże znaczenie dla produktów niskomarżowych,

Możliwa obsługa spedycyjna; drogowa, kolejowa, lotnicza i morska,

Programy rozwoju infrastruktury i firm w Turcji,

Relatywnie tania siła robocza,

Szybki rozwój gospodarczy.


Minusy handlu z Turcją:

Niestabilność liry tureckiej,

Mocny wzrost inflacji.Commentaires


bottom of page