top of page
Szukaj

Strefy wolnocłowe w Turcji

Zaktualizowano: 8 lut 2023

Ważnym instrumentem wsparcia handlu międzynarodowego, wykorzystującym położenie geograficzne Turcji, jest ustawa nr 3218 z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie stref wolnocłowych na 4 wybrzeżach morskich kraju.


Strefy wolnocłowe zdefiniowane są jako specjalne miejsca wewnątrz kraju, ale uznawane jako obszar będący poza granicą celną, gdzie nie mają zastosowania regulacje finansowe stosowane w handlu zagranicznym. W obszarach tych tworzy się dogodny klimat dla firm za- równo krajowych oraz zagranicznych, dla prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności takiej jak: produkcja przemysłowa, magazynowanie, pakowanie, handel.


Strefy powstają w regionach korzystnie położonych ze względu na dostęp do portów morskich, lotnisk i autostrad. Inwestorzy mogą budować w nich własną infrastrukturę, jak również wynajmować istniejącą.


Zachęty oferowane w strefach są jednakowo dostępne dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Warto w tym miejscu wymienić najważniejsze z nich.

 1. W przypadku posiadania licencji na produkcję stosuje się zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; w przypadku posiadania licencji na działalność inną niż produkcyjna, uzyskanej po 06.02.2004 powyższe zwolnienia nie przysługują.

 2. Zezwolenie na działalność w strefach wolnocłowych jest przyznawane na okres 10 lat (użytkownicy korzystający z dzierżawy istniejących obiektów) lub 20 lat (własne inwestycje w obiekty), zaś w przypadku działalności produkcyjnej na odpowiednio 15 i 30 lat.

 3. Nie ma ograniczeń co do wysokości udziału obcego kapitału.

 4. Nie występują proceduralne ograniczenia dotyczące cen, jakości i norm wytwarzanych produktów.

 5. Handel między strefami a rynkiem tureckim podlega reżimowi handlu zagranicznego, dlatego też zakupione na nim dobra i usługi są zwolnione z VAT-u.

 6. Dopuszcza się sprzedaż na rynek kraju pochodzenia inwestora.

 7. Wytworzone produkty mogą pozostawać na terenie strefy bez ograniczenia czasowego.

 8. Nie pobiera się opłat celnych od produktów sprowadzanych i wysyłanych ze stref.

 9. Przychody uzyskane w strefach mogą być transferowane do każdego kraju, włącznie z Turcją, bez konieczności posiadania uprzednich zezwoleń i nie podlegają one opodatkowaniu.

 10. W ciągu pierwszych 10 lat działalności w strefach nie akceptowane są strajki i lokauty; wszystkie spory zbiorowe są rozpatrywane przez Najwyższą Radę Arbitrażu.


O zezwolenie na działalność w strefach wolnocłowych należy wystąpić do Podsekretariatu Handlu Zagranicznego, Dyrektoriat Generalny ds. Stref Wolnocłowych.


Do wniosku należy załączyć:

● opis dotychczasowego oraz planowanego profilu działalności osoby ubiegającej się o licencję;

● poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy;

● potwierdzony przez tureckie przedstawicielstwo dyplomatyczne wyciąg z rejestru handlowego (dla firm zagranicznych);

●pochodzący z ostatnich trzech lat wyciąg z ksiąg rachunkowych oraz oświadczenia o dochodach;

●oryginał oraz kopię potwierdzenia złożenia w depozyt w Tureckim Banku Centralnym opłaty pobieranej przy składaniu wniosku.


W przypadku przyznania licencji inwestor podpisuje umowę dzierżawy z Administratorem Strefy lub musi wystąpić o pozwolenie na budowę w przypadku własnych inwestycji w nowe obiekty.


W Turcji istnieje dwadzieścia stref wolnocłowych:

 1. Antalya FTZ (http://www.asbas.com.tr/),

 2. Mersin FTZ (http://www.mesbas.com.tr/),

 3. Tayseb-Toros Adana Yumurtalık FTZ (http://www.tayseb.com/),

 4. Ege (Agean) FTZ (http://www.esbas.com.tr/),

 5. Izmir Menemen FTZ (http://www.ides- bas.com/),

 6. Denizli FTZ(http://www.denser.com.tr/)

 7. İstanbul Leather and Industry FTZ (http://www.desbas.com.tr/),

 8. Tekirdağ Avrupa(European) FTZ (http://www.asb.com.tr/),

 9. İstanbul Trakya (Thrace) FTZ (http://www. isbas.com.tr/),

 10. İstanbul Ataturk Airport FTZ http://www.isbi.com.tr/

 11. Kocaeli FTZ (http://www.kosbas.com.tr/),

 12. Tubitak MAM Technological FTZ (www. mam.gov.tr/teknopark),

 13. Bursa FTZhttp://www.buseb.com.tr/

 14. Kayseri FTZ( http://www.kayser.com.tr/ )

 15. Samsun FTZ (http://www.sasbas.com/),

 16. Trabzon FTZ (e-mail: trb.serbol@ttnet.net.tr ),

 17. Rize FTZ (e-mail:rizefreezone@mynet.com)

 18. Gaziantep FTZ (http://www.gasbas.com/),

 19. Mardin FTZ (http://www.masbas.com/)

 20. Dogu Anadolu FTZ (http://www.erzurumsbm.net/)


Dwadzieścia istniejących w Turcji stref wolnocłowych generuje w sumie obroty o wartości ponad 23 mld USD rocznie.


Commentaires


bottom of page