top of page
Szukaj

Ustawa Tevhid-i Tedrisat nr 430 z dnia 3 marca 1924) roku o unifikacji systemu nauczania w Turcji

Ustawa Tevhid-i Tedrisat Ustawa nr 430 z dnia 3 marca 1340 (1924) roku o unifikacji systemu nauczania to ustawa przyjęta przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 3 marca 1924 r. wraz z ustawą nr 430 stanowiąca, że ​​wszystkie instytucje edukacyjne w kraju są jednolite i podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej Republiki Turcji (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı).

Przyjęta Ustawa Tevhid-i Tedrisat stanowiła punkt wyjściowy do kolejnych Ustaw dotyczących Edukacji Narodowej i Szkolnictwa w Turcji.


W art. 174 Konstytucji Turcji z 1982 roku czytamy:

Ochrona Ustaw o Reformach 
Żadne postanowienie Konstytucji nie może być rozumiane ani interpretowane w sposób prowadzący do uznania niekonstytucyjności wymienionych niżej ustaw o reformach, których celem jest doprowadzenie społeczeństwa tureckiego do poziomu odpowiadającego wymogom współczesnej cywilizacji, ochrona świeckiego charakteru Republiki Tureckiej, i które posiadały moc obowiązującą w dniu przyjęcia w referendum Konstytucji Turcji:
1. Ustawa nr 430 z dnia 3 marca 1340 (1924) roku o unifikacji systemu nauczania (...)

W celu zreformowania edukacji w Turcji Ustawa przygotowana ze względu na potrzebę unifikacji placówek oświatowych stosując zasady narodowości, świeckości i nowoczesności doprowadziła do zniesienia wielokierunkowości w sprawach edukacyjnych. Ustawa została uchwalona tego samego dnia, co Ustawa o zniesieniu kalifatu i Ustawa o zniesieniu ministerstwa szariatu i Awqaf (tur. Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması hakkında kanun).


Ustawa Tevhid-i Tedrisat również zamykała loże derwiszów i zawijów. Dała podwaliny do realizacji niektórych innych rewolucji Atatürka, takich jak usunięcie liter osmańskich, które uważano za religijne, oraz wdrożenie rewolucji alfabetu .


Vasıf Bey (Vasıf Çınar), zastępca ds. edukacji, został wyznaczony do wdrożenia ustawy o unifikacji edukacji.


Ustawa została przyjęta jako podstawowe prawo oświatowe i służyła jako podstawa wszystkich późniejszych ustaw.


Rodzaje reform:

  • Zamknięcie medres

  • Utworzenie Wydziału Teologicznego i Szkół Imam Hatip

  • Zniesienie klas religijnych

  • Sytuacja szkół mniejszościowych i misyjnych

  • Status szkół wojskowych


Comentários


bottom of page