top of page
Szukaj

Jak uzyskać tureckie obywatelstwo?

Zaktualizowano: 27 kwi 2022

Zgodnie z Turecką Ustawą o Obywatelstwie nr 5901, ustawodawca turecki przewidział dwie możliwości uzyskania obywatelstwa tureckiego:

  1. Obywatelstwo tureckie nabywane jest poprzez urodzenie automatycznie na podstawie pochodzenia lub miejsca urodzenia (nabycie pierwotne). Obywatelstwo nabyte przez urodzenie obowiązuje od chwili urodzenia.

  2. Obywatelstwo tureckie nabywane wtórnie na mocy decyzji właściwego organu lub przez przysposobienie lub wykonanie prawa wyboru.


Najczęstszymi sposobami uzyskania obywatelstwa tureckiego jest nieprzerwany pobyt na terenie Turcji przez okres pięciu (5) lat lub poprzez pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Turcji przez okres trzech (3) lat.


Jednakże na podstawie zmian dokonanych w Rozporządzeniu w Sprawie Wdrożenia Ustawy Dotyczącej Obywatelstwa Tureckiego (dalej: Rozporządzenie) nie ma obowiązku pozostawania przez cudzoziemca na terenie Turcji nieprzerwanie w czasie wyżej określonych terminów (3, 5 lat).


Ponadto, obywatelstwo tureckie może zostać przyznane, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Ministerstwo Gospodarki ustali, że obcokrajowiec dokonał inwestycji w postacie środków trwałych w wysokości co najmniej 500 000 USD,

2. Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji ustali, że obcokrajowiec ​kupił nieruchomość za co najmniej 400.000 USD, pod warunkiem, że nie zostanie sprzedana przez okres 3 lat,

3. Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustali, że obcokrajowiec utworzył zatrudnienie dla co najmniej 50 osób,

4. Zdeponowane zostanie co najmniej 500 000,00 USD w bankach działających w Turcji i utrzymywanie depozytu przez kolejne trzy (3) lata oraz ustalenie takiego depozytu przez Urząd Regulacji i Nadzoru Bankowego. Przyjmuje się, że kurs sprzedaży (wymiany waluty) jest określany z dnia ustanowienia depozytu na podstawie kursu ustalonego przez Centralny banki Turcji.


댓글


bottom of page