top of page
Szukaj

System finansowo - bankowy w Turcji (banki tureckie i zagraniczne - zakładanie konta)

System finansowy


Walutą w Turcji jest Nowa Turecka Lira (YTL), która po denominacji z dniem 1 stycznia 2005 r. zastąpiła dotychczasowy 1 mln Tureckich Lir. Turecki system finansowy składa się m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i giełdowego. Po kryzysie finansowym w Turcji, który miał miejsce na przełomie 2000 i 2001 r. system bankowy został poddany zmianom prawnym i instytucjonalnym. Ich celem jest: wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru bankowego, zapewnienie efektywności i konkurencyjności w sektorze oraz ułatwienie świadczenia usług bankowych. Niezależną instytucją nadzorującą restrukturyzację systemu bankowego jest działająca od 2000 r. Agencja Regulacji Bankowej i Nadzoru. W Turcji istnieje ponad 50 banków, w tym ponad 30 o charakterze depozytowym, ponad 10 o profilu inwestycyjnym i 4 banki partycypacyjne. Udział kapitału zagranicznego w sek- torze bankowym szacowany jest na 25%, co jest wskaźnikiem dużo niższym niż w nowych państwach członkowskich UE. Należy jednak przypuszczać, iż proporcja ta będzie zwiększać się wraz z kontynuacją procesu przejmowania banków tureckich przez zagraniczne instytucje finansowe w świetle perspektywy akcesyjnej Turcji, realizowanych reform strukturalnych i utrzymującej się wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego. Relacja zasobów bankowych do PKB kształtuje się w Turcji na poziomie 90% – również znacznie poniżej średniej300% dla UE – 25, co wskazuje zarazem na istnienie wysokiego potencjału rozwoju sektora bankowego.


Banki zagraniczne

Do największych banków z udziałem kapitału zagranicznego w Turcji należą: ● Arap Türk Bankasi A.S. ● Citibank A.S. ● Denizbank A.S. (Dexia) ● Deutsche Bank A.S. ● Finans Bank A.S. (NBG) ● Fortis Bank A.S. ● HSBC Bank A.S. ● Millenium Bank A.S. ● Tekfenbank A.S. ● Turkland Bank A.S.Zakładanie konta


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami każda transakcja przekraczająca wartość 8 tys. YTL (ok. 6,6 tys. USD) winna być dokonywana poprzez banki, banki partycypacyjne lub urząd pocztowy(PTT). Płatności można dokonywać w USD, euro, nowej tureckiej lirze (YTL), GBP lub innych wymienialnych walutach sprzedawanych/kupowanych przez Turecki Bank Centralny. Podobnie, założenie konta bankowego jest możliwe zarówno w lirze tureckiej, jak i każdej walucie wymienialnej w Turcji. Nie ma ograniczeń co do liczby kont. Identyczne zasady do- tyczą kont oszczędnościowych. Minimalny wkład depozytowy wynosi 500 YTL, a w walutach obcych równowartość 1 tys. USD. Depozyty posiadają gwarancje zabezpieczeniowe skarbu państwa do równowartości 50 tys. YTL. Przedterminowe wycofanie wkładów powoduje utratę oprocentowania. Oprocentowanie obciążone jest podatkiem u źródła w wysokości 15%.


Banki z reguły dysponują wachlarzem instrumentów oszczędnościowych, w tym bonami skarbowymi, jednostkami inwestycyjnymi w funduszach wzajemnych czy walutami obcymi. Do założenia rachunku bankowego na własne nazwisko wymagane są: numer identyfikacji podatkowej wydany przez lokalny urząd skarbowy oraz kopia paszportu. Analogicznie – przy otwieraniu wspólnego rachunku. Poza przypadkiem procedur sądowych przepisy uniemożliwiają wgląd w konta i podejmowanie z nich pieniędzy osobom trzecim, chyba że zostały nie upoważnione do tego stosownym pełnomocnictwem lub są dysponentem wspólnego rachunku.


Przydatne linki:

●Lista banków w Turcji na stronie Urzędu Regulacji i Nadzoru Bankowego (BDDK): http://www.bddk.org.tr/english/Institutions/Banks/Banks.aspx

● Turecki Bank Centralny (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB): http://www.tcmb.gov.tr

● Tabele kursowe Tureckiego Banku Centralnego: http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html

● Stowarzyszenie Banków Tureckich (TBB): http://www.tbb.org.tr


Banki komercyjne

● Akbank T.A.S. http://ww.akbank.com.tr

● Citibank, N.A. http://ww.citibank.com/

● Türkiye Is Bankası A.S. http://ww.isbank.net.tr/

● Yapı ve Kredi Bankası A.S. http://ww.yapikredi.com.tr/

● T.C. Ziraat Bankasi http://ww.ziraatbank.com.tr/

● Türkiye Garanti Bankası A.S. http://ww.garanti.com.tr/

● Türk Ticaret Bankası A.S. http://ww.turkbank.com.tr/


Comments


bottom of page